!! De Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd gaat vanaf nu verder als Serve & Travel !!
!! Deze webiste is nog in ontwikkeling. In de komende weken zullen er meerdere onderdelen worden bijgewerkt !!
Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd

Algemene voorwaarden

26-12-2018

Lees het onderstaande voor je het inschrijfformulier invult. Deze bepalingen gelden voor alle reizen.

Over de reis:

 • SenT streeft ernaar de genoemde reizen te realiseren zoals hierboven beschreven. Aan de beschrijving kunnen geen rechten worden
 • De genoemde prijzen zijn richtprijzen gebaseerd op ervaringscijfers. Deze kunnen door omstandigheden (bijv. het aantal deelnemers) hoger of lager
 • De vertrek- en aankomstdata kunnen tot vlak voor vertrek veranderen. Ze blijven wel altijd binnen de in deze website vermelde grenzen
 • Een reisgroep bestaat gewoonlijk uit vier tot vijftien personen, dit is echter afhankelijk van de bestemming.
 • Er wordt een grote mate van zelfstandigheid van de deelnemers verwacht; er gaat geen aparte ‘leider’ met de groep mee, wel wordt een deelnemer tot contactpersoon aangesteld  (jijzelf misschien?).
 • Alle kosten die je maakt zijn voor eigen rekening, ook de meerprijs van een ticket als je eerder weg wilt of later terug wilt komen. Bij het regelen van een afwijkend ticket heb je zelf de verantwoordelijkheid. Dit wordt niet door SenT
 • Verzekeringen zijn niet inbegrepen bij de reis. Deelnemers hebben wel de mogelijkheid via SenT, op eigen kosten, een verzekering af te sluiten

Over de projecten:

 • De genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd op de manier die eigen is aan de cultuur van het Als gast passen we ons hierop aan.
 • Naast het (klus)werk is er ook tijd om uitstapjes te Dit wordt ter plekke ingevuld.
 • Je slaapt en eet meestal bij gastgezinnen (tenzij anders aangegeven). Zij fungeren niet slechts als hotel, maar nemen je op in hun gezin. Dit vraagt een open houding
 • De kosten voor het verblijf in een gastgezin bedragen ongeveer EUR 10,00 per persoon per dag.
 • Op de plek van bestemming is men meestal niet rijk; het zou leuk zijn om wat geld mee te nemen voor het project, bijvoorbeeld door je te laten sponsoren

Aanmelding:

 • Inschrijvingen worden verwerkt volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.
 • Bij te weinig deelnemers wordt de reis geannuleerd, bij een teveel aan deelnemers wordt geprobeerd in overleg tot een oplossing te vinden
 • Deelnemers die al twee keer eerder naar dezelfde bestemming zijn geweest, komen bij een teveel aan deelnemers op de reservelijst.
 • Als je je voor een reis hebt opgegeven, krijg je in april meer specifieke informatie over jouw bestemming.
 • SenT kan besluiten iemand niet te accepteren voor deelname aan een reis.

Website

 • Elke groep die zicht inschrijft krijgt een eigen gedeelte op de SenT website.
 • Ongepast taalgebruik zal worden verwijderd.
 • Ongepaste foto's en ander beeldmateriaal zal ook worden verwijderd.
 • Door teksten, foto's, video's en ander materiaal te uploaden geef je de SenT toestemming om dit gebruiken voor het promotiemateriaal van de werkvakanties.

Ten slotte:

 • SenT is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het deelnemen aan een reis
 • SenT, of haar contactpersoon ter plaatse, behoudt zich het recht voor iemand van (verdere) deelname uit te sluiten bij het niet nakomen van deze voorwaarden en/of de gedragscode en/of eventuele aanvullende voorwaarden per project. In het uiterste geval kan een deelnemer eerder worden teruggestuurd naar Nederland. De deelnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte kosten die hieruit voortvloeien.Populaire bestemmingen
1
Carrefour Bethanie
2
Pokhara
3
Kinderbijbelkampen
4
De Woestijnroos
5
Sibasa
Brochure
Let op ! Er is op dit moment nog geen brochure. Zodra deze uit is zal hij zo spoedig mogelijk naar u worden toegezonden.


Email
Post


Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Nieuwsbrief

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring