!! De Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd gaat vanaf nu verder als Serve & Travel !!
!! Deze webiste is nog in ontwikkeling. In de komende weken zullen er meerdere onderdelen worden bijgewerkt !!
Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd

Privacy

26-12-2018

Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
djw-cgk.nl
info@djw-cgk.nl

 

S.G. Zuidema is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd Hij/zij is te bereiken via info@zusa.me

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- godsdienst of levensovertuiging

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Inschrijven voor een werkvakantie

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens kan je schriftelijk of via je account laten verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@djw-cgk.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@djw-cgk.nl
Populaire bestemmingen
1
Carrefour Bethanie
2
Pokhara
3
Kinderbijbelkampen
4
De Woestijnroos
5
Sibasa
Brochure
Let op ! Er is op dit moment nog geen brochure. Zodra deze uit is zal hij zo spoedig mogelijk naar u worden toegezonden.


Email
Post


Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Nieuwsbrief

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring