Brief aan de Kerken

Het belang van jeugddiaconaat.

Een jongerenreis iets voor u?

Beste kerkenraad,

Hierbij een belangrijke brief voor de gemeente en vooral de jongeren van de gemeente. Serve & Travel biedt de mogelijkheid van diaconale ontmoetingsreizen naar projecten van onze kerken. Het zijn de plaatsen waar diaconaat CGK betrokken is en waar we graag groepen jongeren op ontdekkingsreis naar toe willen laten gaan om daar samen het goede Nieuws van Gods genade en zorg te delen. Dat kan een project zijn in alle delen van de wereld. In de praktijk betekent dit dat jongeren worden opgevangen door een buitenlandse gemeente, logeren bij gezinnen uit deze gemeente, meedoen met bijeenkomsten, ontmoetingen hebben met jongeren en samen taken uitvoeren in het belang van kerk en samenleving.

En er gingen al veel groepen met Serve & Travel op weg!

Johan schrijft in zijn evaluatie na een reis met SenT:

‘Van te voren had ik geen speciale verwachting van deze reis. Ik ben er blanco ingegaan. De ontvangst was hartverwarmend en zo gastvrij dat we ons allemaal heel welkom voelden. Ondanks de taalbarrière en de andere verschillen voelden we een verbondenheid die heel speciaal was. Is dit het werk van de Geest die grenzen doorbreekt?
Wat bijzonder om samen in de eredienst dezelfde God te aanbidden. Tijdens de overvloedige en lekkere maaltijden werd nagepraat over het leven daar en de kerk in Nederland. Het werk ging ook prima! ik kon meer dan ik dacht.
Deze reis heeft een diepe indruk op mij gemaakt hoe christenen die duidelijk met armoede te maken hebben toch zo rijk kunnen zijn in hun geloofsverwachting, hartelijkheid en uitbundige gastvrijheid. Deze ervaring zal mij altijd bijblijven!’

Serve & Travel wil niet alleen groepen een bijzondere ervaring bezorgen. Het heeft als doel om door middel van diaconale ontmoetingsreizen de projecten van zending en hulpverlening dichter bij de gemeenteleden te brengen. Vandaar dat we jullie als diakenen willen bemoedigen om jeugdleiders op het spoor van een ontmoetingsreis te zetten. Het zal impact hebben op de hele gemeente!

Serve & Travel spreekt liever van diaconale ontmoetingsreizen want niet het werken of het klaren van een klus ligt centraal, maar juist de ontmoeting, het kennis nemen van elkaars cultuur en geloofsvertrouwen om daar wederzijds iets van te leren. Een langere relatie voor meerdere jaren wordt aangemoedigd om zo meer voor elkaar te kunnen betekenen.

Daarbij is het ook mogelijk een reis voor alle leeftijden te organiseren, met de deelnemers gezond en vitaal zijn. We zetten onze expertise graag breed in! Zou het iets voor uw gemeente kunnen zijn om zo’n diaconale ontmoetingsreis mee te maken?

Wilt u deze brief doorsturen naar de jeugdleiders van de 16+-groepen? Al zitten we nu midden in de tweede Coronagolf. We hopen dat er weer andere tijden aanbreken. En de voorbereiding duurt vaak 1 a 2 jaar.

Serve & Travel kan u begeleiden bij dit hele proces en heeft expertise wat betreft culturele informatie, toerusting en organisatie van voorbereiding vooraf tot en met evaluatie na thuiskomst.

Namens het bestuur van Serve & Travel,

Ds. Erjan van der Linde
Diaconaal consulent

Mail: e.vanderlinde@cgk.nl

Telefoon: 06-29363637