Steun ons

Geven aan Serve & Travel

Steun Serve & Travel

We hopen dat u door het kijken op deze website overtuigd bent wat een impact deze diaconale ontmoetingsreizen kunnen hebben. Allereerst op de deelnemers zelf, die door middel van toerusting en voorbereidingsacties intensief zullen nadenken over vragen als rentmeesterschap, wie is mijn naaste, wat vraagt God van mij?

Ten tweede voor de projecten. Door de zorg voor een team uit Nederland als gastheer geven we hen de mogelijkheid om iets terug te doen.

Tot slot: Het feit dat de deelnemers als vrijwilliger een handje meehelpen en soms een mooi projectbedrag meebrengen geeft het project van de gastheer een positieve impuls.

Het werk van Serve & Travel is het onderhouden van de contacten met de projectpartners en het voorbereiden van deze reizen. De toerusting en begeleiding van de groepen is zeer belangrijk waarbij we tegelijk de prijzen zo laag mogelijk willen houden voor de jeugd.

Als u ons wilt steunen dan zouden wij een gift zeker waarderen op.

IBAN : NL 35ABNA0550307702

t.n.v. Stichting Serve Travel 

Wilt u een specifiek project steunen? Vermeld dan bij het overmaken van uw gift de naam van de deelnemersgroep.

Bij voorbaat hartelijk dank!