Over Serve & Travel

Reis, ontmoet en ervaar.

Reis mee met Serve & Travel

Ruim 25 jaar organiseert Serve & Travel reizen naar projecten in het buitenland. Dit zijn reizen naar projecten van mensen die gaan voor een betere wereld. Dat doen ze door onderwijs te geven, kwetsbare mensen te helpen, graan en groenten te verbouwen en door te zorgen voor het milieu. Wij kunnen hierbij helpen. Hoe? Door hen te ontmoeten en samen aan de slag te gaan.

Relaties zijn van levensbelang en veranderen mensenlevens. Buitenlandervaringen veranderen jongeren: ontmoeting met christenen en niet-christenen onder totaal andere omstandigheden en in een andere cultuur laten veel indrukken achter. We zien wat we hebben, maar ook wat we missen. En we willen helpen, heel concreet. We steken de handen uit de mouwen met de plaatselijke jongeren en leidinggevenden. Reis, ontmoet en help!

Reizen

Landen

Continenten

Missie

Onze missie en visie

We willen jongeren een levensvormende reis bieden. Hoe leven christenen in andere delen van de wereld? Hoe dienen zij God en zijn ze betrokken op hun medemensen en omgeving? Je kunt daarover lezen, zien en horen, maar de beste manier is om deze mensen te ontmoeten en te spreken. Vanuit het werk van Diaconaat CGK (zie www.CGK.nl/diaconaat) hebben we contacten over de hele wereld. Serve & Travel wil die contacten koppelen aan lokale CGK gemeenten waardoor bredere relaties ontstaan. Deze ervaringen zullen grote impact hebben voor elke betrokkene.

We doen dit trouwens zonder het milieu te belasten. We willen goed doen, niet alleen aan onze naaste ver weg en dichtbij, maar ook aan het milieu. Alle reizen worden namelijk CO2-gecompenseerd via Climate Stewards.

Het is onze missie om iedereen die zou willen meegaan daartoe ook in de gelegenheid te stellen. We houden de kosten laag en doen veel met vrijwilligers. 

Ons team

Serve & Travel wordt geleid door een team van 4 mensen en gecoördineerd door Wilma van Roekel

Desiree van Arkel

Desiree van Arkel

vertegenwoordiging, leiding

Ik mocht in 2008 een reis organiseren en begeleiden voor jongeren vanuit mijn gemeente. Wat een ervaringen hebben we opgedaan. Ik was echt onder de indruk van wat ontmoeten, samenwerken en samen leven met jongeren uit een andere cultuur met ons heeft gedaan. Zo mooi om te ervaren dat anders ook goed is. We hebben zoveel van elkaar te leren. Het helpt je horizon te verbreden en beseffen dat wij samen een grote gemeente van Christus zijn. Dat gun ik iedereen!

Erjan van der Linde

Erjan van der Linde

contacten projecten & programma-ontwikkeling

Anderen ontmoeten om te ondersteunen en te helpen is belangrijk. Serve & Travel stelt groepen jongeren in staat om dat te doen op ongewone plekken op deze wereld. Ik zie in mijn kerk wat dat met jongeren doet. Ik hoor van de leiding van projecten in het buitenland wat hen dat doet en wat dat oplevert. Ik vind het geweldig om hieraan mee te werken!

Jan Wubs

Jan Wubs

financiën

De reden om deel uit te maken van het bestuur van de Stichting is een bijdrage te leveren aan de missie en de visie die de Stichting heeft. Om als christen buiten je eigen gemeente en land, met de aangeboden reizen, medechristenen mag ontmoeten en het geloof in Christus met ze kan delen, is een rijke ervaring. Ook de werkreizen, waar concrete hulp wordt gegeven aan bepaalde projecten, mogen gezien worden als werken in het Koninkrijk van God. Het feit dat de ontmoetingen zowel voor de medechristenen als voor de reizigers veel betekent, motiveert mij om mij in te zetten voor het werk van de Stichting.

Stefan Boer

Stefan Boer

correspondentie & administratie

In 2018 heb ik vluchtelingenwerk gedaan in Jordanië. Hier heb ik veel mogen betekenen voor anderen, en anderen voor mij. Ik wil dat meer mensen ervaren wat ik heb ervaren tijdens mijn vluchtelingenwerk. Hier heb je altijd wat aan!

Wat we geloven

1. Wij geloven in God

Wij geloven dat God deze wereld en ons mensen heeft gemaakt met een bedoeling om te leven in verbondenheid met Hem en met elkaar.

2. Wij geloven in Jezus Christus

Wij geloven in Jezus Christus die deze bedoeling nieuw leven inblies nadat wij mensen faalden; door Hem kunnen we leven met en voor elkaar op deze prachtige wereld met al zijn variëteiten.

3. Wij geloven in de heilige Geest

Wij geloven dat we er als plaatselijke kerken overal in de wereld zijn om deze bedoeling invulling te geven en elkaar daarin te ondersteunen, ook in praktische zin; daartoe inspireert ons de heilige Geest.

4. Wij geloven in verschil maken

Wij geloven dat we het verschil maken door als kerken andere kerken te helpen zodat zij op hun beurt kunnen helpen. Die verandering vindt plaats in diaconale ontmoetingen veraf en dichtbij. Serve & Travel wil deze diaconale ontmoetingen stimuleren en faciliteren voor jongeren en diaconaal betrokkenen.

Samenwerken

Serve & Travel werkt nauw samen met het Dienstenbureau van onze kerken. We reizen naar projecten die we in meer of mindere mate kennen. Dat komt omdat we daar via zending al langere tijd contacten hebben lopen. We willen naast het Woord ook onze daad stellen. We sturen dus zendelingen die vertellen over de grote liefde van Jezus Christus voor ons, maar we willen ook helpen en ontmoeten. In dat kader is een reis met Serve & Travel een onderstreping van onze relatie.

Verder gaan we naar plaatsen waar zogenaamde missionaire diaconale werkers zijn. Die worden uitgezonden vanuit plaatselijke kerken en ondersteund vanuit Diaconaat en Zending. Zij zijn pioniers in Gods koninkrijk en zitten soms op lastige plekken. Met onze reis kunnen we hen bemoedigen en iets van hun werk zien. Voor een lijst van deze werkers kijk op: www.cgk.nl/missionaire-diaconale-werkers.

Verder zijn er projecten op een heel aantal plekken in de wereld waar we een relatie mee hebben omdat er een link ligt vanuit een gemeente of een familie of een bedrijf. We bekijken als Diaconaat CGK of dit project levensvatbaar is en starten onze support. Graag zetten we groepen uit ons land op dit spoor om de mensen achter het project te ontmoeten.

Partners

We werken samen met Diaconaat CGK en Climate Stewards.