Opnieuw een bijzondere dag met veel gesprekken waarvan het maar de vraag was of het uberhaupt tot openhartige gesprekken zou komen. Er is toch iets van taalbarrière, maar dankzij twee goede tolken was het mogelijk. En wat kunnen we veel van elkaar leren. Mooi was om te zien hoe predikantsvrouwen in Oekraïne het werk van hun man steunen. Veel vrouwen vangen kinderen op die buiten het opvangnet van de regering vallen zoals weeskinderen en gehandicapten. Een mooi getuigenis van Exana was dat zij zei dat er veel eenzaamheid bij haar was, maar dat ze na verloop van tijd in heeft mogen zien dat haar man het werk van God deed en God bij hem op de eerste plaats staat. Voor haar is het na verloop van tijd een eye opener geweest. Op deze manier ging zij juist meer in haar eenzaamheid tijd met en voor God spenderen. Nog vragen wij als Nederlandse vrouwen ons af; is dat de bedoeling? Toch kunnen we van hun overgave aan God en het werk in de kerk veel van hen leren.

Ook leerden zij van ons dat het ook wel eens goed is om als predikantsvrouwen eens een dag in het jaar elkaar te ontmoeten, om elkaar te steunen, om ‘collegae’ te spreken over de moeilijkheden die voor kunnen komen in de huishouding/ gezinsleven van de pastorie. Hoe wordt er tegen ons aan-/opgekeken. Na de lunch hebben we een korte gezamelijke Bijbelstudie mogen doen en elkaar ook mogen bemoedigen vanuit Gods Woord. Galaten 6:9 en 10 kwam aan de orde. Vaak doen we goed buiten de kerk, maar onze Oekraïnse medechristenen gaven aan dat het juist ook zo belangrijk is aan geloofsgenoten goed te doen. Zijn we een voorbeeld wanneer zij lange tijden van nood ervaren en wij hen aan de zijlijn laten staan omdat we zo druk zijn met allerlei buiten de kerk??Zeker iets om over door te denken. Toch??

Romeinen 12:1-18 Iedereen heeft z’n eigen gaven. Een vis niet laten boomklimmen en een eekhoorn niet laten zwemmen. Om je gaven/roeping te ontdekken kan moeilijk zijn, maar er is iets wat een gave is en wat gedaan kan worden in Gods koninkrijk. Hoe ontdek je wat bij jouw hoort? Vragen te over om over na te denken, om in de Bijbel op zoek te gaan. Nu heb ik heel in het kort iets weergegeven en er kan vanalles van gezegd worden, dat snap ik heel goed. Maar misschien toch zelf eens nalezen? En bij jezelf de vragen gaan stellen?

Ach zo’n blog moet ook geen platform voor discussie worden, maar toch,…